Trieu un o varis criteris per buscar empreses, o simplement escriviu una paraula clau per trobar empreses relacionades, com per exemple l'empresa, marca o fabricant que busqueu

Empreses

 • Societat Limitada
 • Sara Nadal
 • Avinguda Catalunya 96 - 25300  Tàrrega
 • Tàrrega (Urgell)
 • 973283315
 • info@arumsa.com
 • http://www.arumsa.com
 • B25820333
 • CNAE: 7490
 • 6-10 treballadors
 • Inscrit al RELI
 • Adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya. Coneixement i treballant en ODS, RSC, Sostenibilitat i medi ambient, Sistemes de gestió, ....
 • - PAESC: àmplia experiència en la seva elaboració, amb més de 50 referències en territori català. - Estudis de mitigació i adaptació al canvi climàtic. - Assessorament en la implantació d'accions previstes en els PAESC municipals: Bellpuig, Tàrrega, etc. - Diagnosi i exposició dels criteris d'avaluació ambiental estratègica del Pla TErritorial Sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER) a la Comarca de les Garrigues. Proposta d'Aptitud d'acollida de instal·lacions d'energies renovables en SNU.
 • Abast:
 • Alt Urgell
 • Cerdanya
 • Pallars Jussà
 • Noguera
 • Solsonès
 • Serveis que ofereix:
 • Auditories de consum d’energia (habitatges residencials, Empreses, Administració, etc.)
 • Revisió de contractació d’energia i subministres (Electricitat, Gas, Biomassa, etc.)
 • Estudi, acompanyament per a la creació de Comunitats d’Energia Renovable, o similar
 • Assessorament en Eficiència Energètica d’edificis, indústria, etc.
 • Gestió administrativa (permisos, tràmits, llicències, ajuts...)
 • Altre tipus