Trieu un o varis criteris per buscar empreses, o simplement escriviu una paraula clau per trobar empreses relacionades, com per exemple l'empresa, marca o fabricant que busqueu

Oficina Comarcal de Transició Energètica

Les Oficines Comarcals de Transició Energètica sorgeixen per iniciativa i subvenció de l'Institut Català d'Energia.

Uns dels objectius és ajudar a la definició del PLATER, Pla Territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, que haurà d'estar vigent l'1 de gener de 2025.

Un altre objectiu rellevant és donar suport tècnic i/o acompanyament a totes les iniciatives d'autoconsum compartit, comunitats energètiques o qualsevol altra iniciativa de caràcter col·lectiu que ajudi als objectius de generació d'energia elèctrica de manera distribuïda i participada.